EVRAZ اعلام کرده سود و درآمد حاصل از فروش شرکت در مدت مذکور با ۲۴ درصد رشد به ۶.۳ میلیون دلار رسیده است.
این افزایش سود ناشی از افزایش قیمت فولاد و کاهش هزینه های آن و همین طور بهبود فولاد در بازارهای جهانی و بین المللی بوده است.
سود شرکت در ۶ ماهه اول امسال با ۲۹۴ میلیون دلار رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است.
EVRAZ اعلام کرده احتمال کاهش قیمت فولاد در نیمه دوم سال جاری وجود دارد. با این حال EVRAZ مطمئن است که عملکرد مالی مثبت آن همچنان پایدار باقی بماند.
فهرست