تولید فنر

يکي از محصولات اين شرکت فنرهاي کششي مي باشد که با تحت کشش قرار گرفتن واعمال نيرو وظيفه خود را به انجام مي رساند .

يکي از محصولات اين شرکت فنرهاي کششي مي باشد که با تحت کشش قرار گرفتن واعمال نيرو وظيفه خود را به انجام مي رساند . اين قبيل فنرها توسط دستگاههاي تمام اتوماتيک پيشرفته که قابليت انجام چندين عمل را دارا مي باشد . بطور کامل توليد مي گردند .

انواع فنر

فنر کششی

فنر حلقوی

فنر فشاری

اين فنرها بر اساس مشخصات مورد نظر مشتري و با رعايت موراد زير توليد مي گردند .

۱- سايز مفتور از ۰.۱ ميليمتر الي ۳۲ ميليمتر
۲- سطح مقطع گرد ٬ چهار گوش و بيضي
۳- موارد مصرفي شامل فولادهاي کربني – ضد زنگ آلياژي و فسفر برنز
۴- تيراژ توليدي از ۱ الي ميليونها عدد
۵- تلرانس توليدي بر اساس استاندارد DIN 2097 يا مشخصات مورد نظر مشتري

فهرست