advanced divider
advanced divider

بخشی ازخدمات ما در زمینه صادرات و ترخیص کالا شامل:

  • ترخیص سیم مفتول
  • ترخیص مفتول فلزی کم کربن ، پرکربن و آلیاژی
  • ترخیص دستگاه تولید مفتول گالوانیزه
  • ترخیص مفتول صنعتی الکترود
  • ترخیص کار انواع مفتول

تعرفه گمرکی جهت ترخیص مفتول

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص مفتول فولادی۷۲۱۷۹۰ می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص مفتول تهیه شده از فولاد غیرممزوج سرد کشیده شده و دارای مصارف صنعتی عنوان نموده ذیل ردیف ۷۲۱۷۱۰ تعرفه طبقه بندی می نماید.

تعرفه گمرکی جهت ترخیص فولاد ممزوج که به طریق سرد تمام و تکمیل شده در سطح صیقل شده می باشد و نمونه ها میله محسوب نمی گردد و ذیل شماره ۷۲۲۸۵۰ طبقه بندی می نماید

تعرفه گمرکی جهت ترخیص مفتول به هم تابیده شده از فولاد روکش شده با برنج (TYRE STEEL CORD) مورد مصرف در تایر لاستیک خودرو ۷۳۱۲۱۰۱۰ می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص سیم خاردار آهنی یا فولادی؛ تسمه تابیده یا مفتول تخت یک لا، خاردار یا بدون خار، سیم دولای شل تاب، از نوع مورد استفاده در حصارکشی، از آهن یا از فولاد  ۷۳۱۳۰۰۰۰می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص مصنوعات از مفتول آهن یا فولادی ۷۳۲۶۲۰۰۰ می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص مفتول ACSR آبکاری نشده یا اندود نشده، حتی صیقل شده ۷۲۱۷۱۰۱۰ می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص مفتول بیدوایر آبکاری نشده یا اندودنشده، حتی صیقل شده ۷۲۱۷۱۰۲۰ می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص مفتول پیش‌تنیده فولادی (PRESSED CONCRETE WIRE) PC WIRE از جنس فولاد پر کربن غیرممزوج سرد کشیده شده با مقطع گرد بصورت کلاف یا شاخه، تک رشته در اقطار ۴ الی ۲۰ میلیمتر ۷۲۱۷۱۰۳۰ می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص مفتول فولادی فنری از جنس فولاد پر کربن غیرممزوج سرد کشیده شده و با مقطع گرد و به صورت کلاف در اقطار ۲/۰ الی ۱۰ میلیمتر آبکاری شده یا اندود شده حتی صیقل شده ۷۲۱۷۳۰۴۰ می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص مفتول از فولاد زنگ‌نزن. ۷۲۲۳۰۰۰۰ می باشد

تعرفه گمرکی جهت ترخیص شمش مفتول‌سازی (Wire-bars) ۷۴۰۳۱۲۰۰ می باشد

جهت مشاوره رایگان گمرکی با شرکت فولاد گستر کیان تماس حاصل نمایید.

advanced divider
پیش بینی قیمت تمام شده
پیش بینی قیمت ترخیص کلا

پیش بینی قیمت تمام شده

چرا پیش بینی قیمت تمام شده ی کالا اهمیت دارد؟

۱-نوسانات نرخ ارز و شناور بودن آن برای وارد کننده بسیار مهم است در حال حاضر نرخ ارز شاخص نرخ بورس می باشد.

۲-رقابت قیمت کالای خارجی در مقایسه با قیمت تولیدات مشابه داخلی بسیار مهم است.

۳-رقابت قیمت خریداری شده در مقایسه با سایر منابع مشابه خارجی و قیمت کالای مشابه خارجی در کشور اهمیت زیادی دارد.

۴- پیش بینی پارامتر ها و هزینه های موثر در قیمت تمام شده برای وارد کننده بسیار اهمیت دارد.

تعرفه انبارداری

تعرفه انبارداری

الف – عوارض و هزینه های بندری بر کالا و کانتینر اعم از پر و خالی برای رویه ترانزیت داخلی همانند واردات محاسبه ، و رویه های ترانزیت خارجی و ترانشیپ از پرداخت عوارض ( بندری بر کالا و بهداشت بندری ) و هزینه های مندرج در این جدول معاف می باشند .

ب-تعرفه کانتینر های خالی که پس از تخلیه کالای ورودی به کشتی بارگیری و از بندر خارج می شوند مطابق ستون مرجوعی از واردات محاسبه و اخذ می گردد .

ج- در اسکله ها و تاسیسات اختصاصی هزینه تخلیه و بارگیری در روی اسکله وصول نمی گردد ولی عوارض بندری و بهداشت بر کالاهای وارداتی و یا صادراتی بر اساس جدول فوق محاسبه و اخذ می شود .

مراحل واردات کالا

مراحل واردات کالا

نحوه دریافت اطلاعات از اظهار کننده

 اظهار کننده کالا پس از دريافت فرمهاي پيش نويس اظهار نامه (فرم هاي ۱۱۱و۱۲۱) از قسمت اطلاعات نسبت به وارد نمودن اطلاعات خواسته شده در خانه هاي اين فرمها به صورت کاملا صحيح و بدون قلم خوردگي اقدام و تحويل قسمت ورود اطلاعات مي دهد. اطلاعات فرم ۱۱۱ شامل دو بخش اطلاعات عمومي و اطلاعات مربوط به اقلام کالا ميباشد که بخش عمومي دربرگيرنده مشخصات کلي و صاحب کالا و اظهار کننده بوده و درخانه هاي ۱ تا ۳۰ اين فرم نوشته مي شود و بخش قلم کالا شامل مشخصات جزئي و بيشتر مربوط به قلم کالاد با رديف تعرفه مربوط بوده و درخانه هاي ۳۱ تا ۴۶ فرم مذکور نوشته مي شود.